MINI CCOS TÈCNIC
Càrrec  Nom                                                                    
Entrenador/a Alberto Reyes
Ajudant/a Edwin Méndez