Protocol abús

El BNB, gràcies al assesorament de l ‘Ajuntament de Barcelona, s’ha adherit al protocol d’actuació contra l’abus al menor. Consisteix  en un seguit de procediments que el club ha de seguir en cas de detectar-se un possible cas d’abus cap a un menor del Club.

Us adjunten el document que l’Ajuntament  de Barcelona ha facilitat a les entintas esportives i que el Club seguirà per tal de protegir a totes les jugadors i jugadores del Club.